Uherské Hradiště


Jako důležitá obchodní křižovatka bylo místo známo už z doby kamenné. V 8. a 9. století
vzniklo opevnění, což představovalo část Velkomoravské říše. Roku 1257 český král Přemysl
Otakar II. založil pevnost Hradiště na ochranu východní hranice. Byli spojeni osadníci z
Kunovic a Veligradu (Staré Město). Kolem roku 1296 byla vystavěna radnice. Největšího rozmachu
dosáhlo město za vlády Jiřího z Poděbrad. V roce 1587 město přejmenováno na Uherské Hradiště.
Město bylo často obléháno, byly zaznamenány časté požáry a epidemie. V roce 1742 dobyli pevnost
Prusové. V r. 1782 byla městská pevnost zrušena. K rozvoji Uherského Hradiště došlo v 19.
století, kdy se zřídily sídla mnoha úřadů a postupně se město rozrostlo i za obranné hradby.
Původně převážně německé město se koncem 19. století pozvolna změnilo na české. V 90.letech 19.
století byla postavena řada významných budov, jako je justiční palác, nynější radnice, náměstí
F. Palackého. Stavební rozvoj zaznamenalo město i v období první republiky a v poválečné éře.

 

fotogalerie

 

lidé

město

barva

music

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© 2007 Batis

kontroly nemocných
fotky nejen UH    dědina